1. Sayfa
Şehire Uzaktan Bakan Sırt Çantalı Genç

İnsanlık, doğuşundan bugüne hep bir hiyerarşi içerisinde yaşamıştır. Toplum sınıflara, sınıflar ise kendi içinde alt gruplara bölünerek alfa-beta dediğimiz kavramları oluşturmuştur. İnsanlar, isteyerek veya istemeyerek sınıf farkını kabul etmiş ve bu hiyerarşik düzeni günümüze kadar sürdürmüşlerdir.

Peki ya biri bu sürüden dışarı çıkmak isteseydi? Yani bir erkek, sosyal hiyerarşiden tamamıyla sıyrılarak kendi yoluna gitmek isteseydi ona ne isim verirdik? İşte toplumda az bilinen bu üçüncü tip erkeğe sigma erkek deniyor; diğer bir adıyla göçebe alfa.

Sigma Erkek Nedir?

Sigma erkek bir anti-kabile insanıdır. Sosyal hiyerarşiyi reddetmiştir. Kimsenin efendisi veya kölesi olmak istemez. Alfa erkeğin gölgesi gibidir. Amacı sürüde öne çıkmak, popüler olmak değildir. Çıkarlarına göre toplum içindeki statüsünü değiştirebilir veya sınıflar arası geçiş yapabilir.

Gerekirse toplumdan tamamıyla soyutlanarak uzun bir süre kendi başının çaresine bakabilir. Çünkü zekidir, olup bitenin farkındadır ve kendi kendine yeten bir yapısı vardır. Kimseyi ölümüne düşman veya dost bellemez. Aynı gün içerisinde çok zıt mekanlarda çok zıt insanlarla vakit geçirebilir. Her türlü insanla düşüp kalkabilir ama benliğini yitirmez. Kralla gezerken halkı unutmaz.

Bir Sigma Erkeğini Nasıl Anlarız?

Sigma erkeğin kendine özgü hırsları vardır. Ama bu hırslar çiftleşeyim, üreyeyim, çok kadınım olsun tarzında ilkel alfa hırsları değildir. Üretmek, denemek ve yapılmayanı yapmak ister. Yapıcı veya yıkıcı tanrısal hazları vardır. Bu hazların, karakterine ve içinde bulunduğu zamana göre sınırsız çeşitliliği olabilir.

Geçmişinde zamanının betası veya alfası olmuş olabilir. Alfalıktan bıkmışsa ya da çekimser bir yapıya sahipse alfalığın bayrağını tutmak istemeyebilir. Bu görevi alfa erkeğe bırakır veya ona yandaşlık eder. Ona ufak tavsiyeler verebilir, akıl hocalığı yapabilir.