Merdiven Boşluğu

Spiral şekilde bir merdiven boşluğunun tepeden görünümü.