Hepyek

Atılan zarların hepsine, bir rakamı gelmiş.