Demir bir çantanın içinde para balyaları.

Hayatımızın her alanında başarılı ve zengin olabilmek için öncelikle şu soruyu kendimize sormamız gerekiyor: Zengin neden zengindir? Fakir neden fakirdir? Hayat amaçlarını gerçekleştirmiş, insan ilişkilerinde başarılı ve saygın insanların bu alanlarda zayıf olan fakir insanlardan farkı nedir? Hangi kilit noktalar zenginliği ve fakirliği belirlemiştir? Bunu anlamak için her iki tarafın duruşundan konuşma şekillerine, yürüyüşlerinden hayat prensiplerine kadar incelememiz gerekiyor. Bunu yaparken de hep doğruları aramak ve hayat görüşlerimizi bir kenara bırakmamız lazım. O halde önce zenginden başlayalım.

Zengin Neden Zengindir?

Zenginin neden zengin olduğunu anlamak için önce ön yargılarımızdan kurtulmamız gerekir. Fakir insanların çoğu zengin olmanın hayalini dahi kuramaz. Bunu başaramadıkları için zenginliğin çıkar yolunu bulamazlar. Bu konuda akıl yürütmeleri zordur. Anlaşıldığı üzere çoğu insan düşünmek yerine kestirip atmayı tercih eder. “Kesin haram yemiştir!”, “Kesin tanıdığı vardır.”, “Bu kadar paraya başka türlü nasıl sahip olabiliriz ki?”

Bu zihniyet aynı din gibidir. İlk defa yıldırımın düşüşünü gören bir kabile düşünün. Kabilenin bilgisi ve yetenekleri kısıtlı olduğundan bu olayı meteorolojik olarak irdeleyemezler. Direkt olarak bunu atan bir kişinin olduğunu ve o kişinin de kendilerine kızdığını düşünürler. Bu ilkel düşünüş tarzı ne yazık ki günümüzde de hala kendini göstermekte. Beyin bilmediği şeyleri kestirip atmayı, tümevarım yapmayı sever.

Kavanozda zamanla biriken paralar.

Bilinen iki türlü zengin insan vardır. İlki hepimizin bildiği kötü kalpli eski Türk filmi zenginidir. “Ben kötüyüm ha ha ha! Şimdi kendime golf sahası yaptırmak için sevimli mahallenizi yok edeceğim ha ha ha!”. Bizim öğreneceğimiz zenginlik bu değil. Bu tür bir zenginlik geçicidir. Ben her açıdan zengin olan insanlardan bahsediyorum.

Hem parasal yönden hem de insan ilişkileri yönünden zengin insanlardan olmalıyız. Gerçek manada zenginler, Türk filmlerinin tam aksine kişisel gelişime odaklanan, zevk-i sefadan uzak, zamanın ve paranın kıymetini bilen, gösterişi sevmeyen ve yatırıma önem veren insanlardır.